Logo

THI ĐUA KHEN THƯỞNG -

danh sách VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Chính Phủ 91/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 01/10/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 35/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình 11/11/2019
Chính phủ 85/2014/NĐ-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP về quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 01/11/2014