Logo
Logo

danh sách quyết định khen thưởng

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Cấp độ
khen thưởng
Thao tác
Hội Doanh nghiệp tỉnh
Cấp Tỉnh
0 514/QĐ-UBND
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 Cấp Xã
0
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2023 Cấp Xã
0
Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Cấp Tỉnh
0
Lao động tiên tiến năm 2023 Cấp Xã
0
Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 Cấp Xã
0
Quyết định Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 Cấp Xã
0
Khen thưởng các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu nộp năm 2023 Cấp Xã
0
khen thưởng các Đội đoạt giải Hội diễn văn nghệ chào mừng kỹ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9/2023 Cấp Xã
0
Về việc khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ba năm liên tục (2020-2022) Cấp Xã
0
khen thưởng thành tích năm 2022 Cấp Xã
0 163/QĐ-UBND
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu chiến sỉ thi đua cơ sở cho các cá nhân Cấp Huyện
0
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Huyện
UBND Xã Phù Hóa
Cấp Xã
UBND Xã Phù Hóa
Cấp Xã
UBND Xã Phù Hóa
Cấp Xã

Khen thưởng công tác cho tập thể và cá nhân năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp Tỉnh

Bằng khen UBND tỉnh Cấp Tỉnh
0
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 882/QĐ-UBND
Đề nghị tặng thưởng Tập thể lao động xuất sắc" năm 2022 Cấp Tỉnh
0
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 Cấp Huyện
0
Khen thưởng công tác Hội Cựu TNXP năm 2023 Cấp Xã
0 02/QĐ-CT
Quyết định công nhận danh hiệu "Lao động tiến tiến" năm 2023 Cấp Xã
0
Về việc khen thưởng các đội đạt giải tại giải Kéo co chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) Cấp Xã
0
Về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Tỉnh
0 445
về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0
tặng thưởng lao động tiên tiến năm 2020 Cấp Xã
0 234/QĐ-UBND
Quyết định khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức " ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003-2023 Cấp Xã
0
Quyết định tặng thưởng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0
Khen thưởng thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 Cấp Huyện
0
eee Cấp Xã
0
Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích năm 2022 Cấp Xã
0
Về việc công nhận Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0
Về khen, thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Cấp Xã
0 811
Khen thưởng chocác tập thể và cá nhân chi hội Cựu chiến binh đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đuaCựu chiến binh năm 2022. Cấp Xã
0
khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tư Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Cấp Huyện
0
Khen thưởng thành tích công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 Cấp Tỉnh
0 593
Tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0
Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho cá nhân Cấp Huyện
0 Số 225/QĐ-UBND
24/02/2013
Tờ trình đề nghị Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0
31/10/2020
Tờ Trình đề nghị công nhận danh hiệu Đơn vị Lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Xã
Sở Thông tin và Truyền thông 07/QĐ-STTTT
07/01/2021
Giấy khen GĐS Cấp Tỉnh
Trường Đại học Quảng Bình số 1897/QĐ-UBND
25/06/2021
Quyết định về việc tặng Bắng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Trường Đại học Quảng Bình Số 2253/QĐ-UBND
20/07/2021
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2020-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
UBND Xã Bắc Trạch 4611/QĐ-CT
05/10/2021
Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho UBND xã Bắc Trạch đạt thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 Cấp Xã
Trường Đại học Quảng Bình số 3333/QĐ-UBND
18/10/2021
Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021
0 279
24/12/2021
Chiến sỹ thi đua cơ sở 2021 Cấp Tỉnh
UBND xã Lộc Ninh 11/QĐ-UBND
04/01/2022
Thực hiện tốt đề án số 06/QĐ-UBND Cấp Xã
UBND xã Lộc Ninh 17/QĐ-UBND
05/01/2022
Về việc các nhân có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Kiến Giang Số 170/QĐ-UBND ngày 12/01/2022
12/01/2022
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Nông Trường Lệ Ninh 170
12/01/2022
Tập thể lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND thị trấn Nông Trường Lệ Ninh 170
12/01/2022
Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Xã
0 23
14/01/2022
Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác TP về ma túy Cấp Xã
UBND xã Hàm Ninh 02/QĐ-UBND
20/01/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hàm Ninh 02/QĐ - UBND
20/01/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 Cấp Xã
0 17
24/01/2022
về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 Cấp Xã
0 163/QĐ-UBND
07/02/2022
Đề nghị khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2022
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2022
Đề nghị chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen Cấp Huyện
UBND Xã Quảng Tiến 509
12/02/2022
Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Xã
0 60
10/03/2022
về khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội nhiệm kỳ 2017-2022 Cấp Xã
Trường Đại học Quảng Bình Số 822/QĐ-UBND
31/03/2022
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
0 1126
13/04/2022
Đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ rừng, phát triễn rừng năm 2021 Cấp Xã
0 840
22/04/2022
Đã có thành tích xuấ sắc trong tháng thanh niên 2022 Cấp Xã
UBND Xã Lê Hóa 128/QĐ-UBND
22/04/2022
khen thưởng cho tập t hể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện Quân sự năm 2022 Cấp Xã
0 1062
28/04/2022
Đã có nhiêu đóng góp trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Quốc gia ' lễ hội đua thuyền truyền thống" trên sông Nhật Lệ Cấp Xã
0 328
28/04/2022
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt huấn luyện dân quân năm 2022 Cấp Xã
0 384/QĐ-UBND
30/05/2022
Về việc tặng giấy khen, thưởng cho Giáo viên và học sinh có thành tích tiêu biểu, năm học 2021- 2022 Cấp Xã
0 821
09/06/2022
V/v Khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích trong Công tác Hội Người mù nhiệm kỳ 2017 - 2022 Cấp Xã
Công ty Điện lực Quảng Bình
22/06/2022
Về việc tặng bằng khen của Chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước Cấp Tỉnh
0 481
26/06/2022
Khen thưởng cho tập thể đạt thành tích cao trong đợt tham gia hội thao cấp huyện năm 2022 Cấp Xã
0 646
30/06/2022
Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NĐ 78/2022 NĐ - CP ngàu 04/10/2022 của chính phủ giaia đoạn 2002 - 2022 Cấp Xã
Trường Đại học Quảng Bình Số 1320/QĐ-ĐHQB
13/07/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB
Sở Giáo dục và Đào tạo 485/QĐ-SGDĐT
15/07/2022
Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2021 - 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo 484/QĐ-SGDĐT
15/07/2022
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2021- 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo 486/QĐ-SGDĐT
18/07/2022
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022
Trường Đại học Quảng Bình Số 1992/QĐ-UBND
20/07/2022
Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
UBND xã Quảng Lộc 539
21/07/2022
Khen thưởng "gia đình chính sách tiêu biểu" năm 2022 Cấp Xã
0 262
25/07/2022
về việc đã có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2015-2022 Cấp Xã
Sở Giáo dục và Đào tạo 520/QĐ-SGDĐT
25/07/2022
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Quảng Bình Số 1186/QĐ-ĐHQB
07/08/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB
UBND phường Quảng Thọ 452
09/08/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thọ 452
09/08/2022
Khen thưởng tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 Cấp Xã
0 311/QĐ-UBND
10/08/2022
Khen thưởng các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu nộp năm 2022 Cấp Xã
0 355
12/08/2022
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 Cấp Xã
0 90
18/08/2022
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 Cấp Xã
0 1445
21/08/2022
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải Bóng chuyền nam truyền thống phường Bắc Nghĩa lần thứ VII Cấp Xã
0 190
30/08/2022
Khen thưởng giải bóng chuyền nam mở rộng chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9/2022 Cấp Xã
0 3587/QĐ-UBND
01/09/2022
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải tại Giải bóng chuyền nam truyền thống lần thứ V và Giải bóng chuyền hơi nữ năm 2022. Cấp Xã
0 292/QĐ-UBND
02/09/2022
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022) Cấp Xã
UBND Xã Trung Hóa
14/09/2022
lao đong tiên tiên Cấp Xã
UBND Xã Quảng Phú
15/09/2022
Đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào hội người cao tuổi Cấp Xã
0 781/KH-SGDĐT
20/09/2022
Thưởng cho giáo viên huấn luyện học sinh đạt thành tích tại Giải Điền kinh, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
0 780/QĐ-SGDĐT
20/09/2022
Khen thưởng cho học sinh đạt thành tích tại Giải Điền kinh, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
UBND Xã Thanh Hóa 269
29/09/2022
khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội người cao tuổi năm 2022 Cấp Xã
0 4648
30/09/2022
Đạt thành tích xuất sắc tại ĐHTDTT thành phố Đồng Hới lần thứ X( 2021 - 2022) Cấp Xã
0 4648
30/09/2022
Đạt thành tích xuất sắc tại ĐHTDTT tp Đồng Hới lần thứ X9 2021 - 2-22) Cấp Xã
Trường Đại học Quảng Bình Số 36/QĐ-TTg
01/10/2022
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022
0 2684/QĐ-UBND
04/10/2022
Danh sách tập thể đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm học 2021-2022 Cấp Tỉnh
0 3717/QĐ-UBND
04/10/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 Cấp Xã
0 849/QĐ-SGDĐT
06/10/2022
Truy tặng Giấy khen cho em Lê Trần Vũ Hoàng, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Lê Trực đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người bị đuối nước.

06/10/2022
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
0 850/QĐ-SGDĐT
06/10/2022
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Lệ Thủy)
0 349
06/10/2022
về khen thưởng tập thể đạt thành tích trong giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 Cấp Xã
Trường Đại học Quảng Bình 2896/QĐ-BGDĐT
07/10/2022
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND thị trấn Kiến Giang
12/10/2022
Tập Thể lao động tiên tiến Cấp Xã
0 4849
12/10/2022
Đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cấp Xã
0 1054
12/10/2022
Đã có thành tích xuất sắc trong hội thi NV giỏi,tài năng văn nghệ ngân hàng chính sách năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hàm Ninh Số 37/QĐ-UBND
13/10/2022
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Cấp Xã
0 310
14/10/2022
khen thưởng năm 2022 Cấp Tỉnh
0 2890
25/10/2022
Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Cấp Tỉnh
0 3813/QĐ-UBND
01/11/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào "vì nghĩa tình đồng đội" năm 2022 Cấp Xã
0 3812/QĐ-UBND
01/11/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ phường Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Đồng Đình Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình Văn hóa" năm 2022 TDP Đồng Mỹ Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Phú Mỹ Cấp Xã
0 2028
03/11/2022
Khen thưởng thành tích 3 năm liên tục đạt anh hiệu "Gia đình văn hóa" (2020-2022) Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định khen thưởng thành tích 03 năm liên tục đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (2020-2022) trên địa bàn phường Đồng Hải Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Thành Mỹ Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Đồng Hải Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Đồng Tâm Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
03/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2022 TDP Nam Thành Cấp Xã
UBND xã Quang Phú 552
07/11/2022
Về việc khen thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
07/11/2022
Quyết định công nhận Tổ dân phố, trường học đạt chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2022 Cấp Xã
0 3039
07/11/2022
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục năm 2022 Cấp Xã
0 3040
07/11/2022
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025 Cấp Xã
UBND xã Quang Phú 551
07/11/2022
V/v khen thưởng “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn xã Quang Phú Cấp Xã
0 3040
07/11/2022
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quang Phú
07/11/2022
V/v khen thưởng “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn xã Quang Phú Cấp Xã
0 3038
07/11/2022
Quyết định khen thưởng các cá nhân Ban Bảo vệ dân phố đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Đồng Hải
07/11/2022
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân Ban Bảo vệ dân phố đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 565
09/11/2022
QĐ khen thưởng trong công tác SXNN Cấp Xã
UBND phường Quảng Phúc 770
09/11/2022
V/v Khen thưởng cho Tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác sản xuất nông nghiệp năm 2022. Cấp Xã
UBND xã Phú Thủy Số 511/QĐ-UBND
09/11/2022
Tặng giấy khen "Gia đình văn hóa" 3 năm liên tục (2020-2022) Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 889
10/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Chữ thập đỏ phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Trung 400
10/11/2022
Về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" năm 2020 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 888
10/11/2022
Về việc khen thưởng gia đình tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cao Quảng 779
10/11/2022
Khen thưởng cho các hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" tiêu biểu 03 năm liên tục (2020- 2022) Cấp Xã
0 3871/QĐ-UBND
11/11/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CCB phường năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Thủy
14/11/2022
Khen thưởng cho các hộ gia đình văn hóa có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 2020-2022 Cấp Nhà nước
0 999/QĐ-SGDĐT
15/11/2022
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam)
0 3878/QĐ-UBND
15/11/2022
Khen thưởng những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và hoạt động giáo dục Cấp Xã
0 302/QĐ - UBND
15/11/2022
Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Cấp Xã
Trường Cao đẳng Luật Miền Trung 1228/QĐ-CĐLMT
16/11/2022
Quyết định tặng giấy khen của Hiệu trưởng Cấp Tỉnh
0 582
16/11/2022
QĐ khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục Cấp Xã
Trường Cao đẳng Luật Miền Trung 1229/QĐ-CĐLNMT
16/11/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến Cấp Tỉnh
0 3879/QĐ-UBND
16/11/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Cựu giáo chức phường năm 2022 Cấp Xã
Trường Cao đẳng Luật Miền Trung 1230/QĐ-CĐLMT
16/11/2022
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Tỉnh
UBND xã Quảng Văn 301/QĐ-UBND
17/11/2022
Khen thưởng các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục nhân dịp 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Cấp Xã
UBND xã Hàm Ninh Số 40/QĐ-UBND
18/11/2022
Khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuát sắc trong phong trào giao dục xã Hàm Ninh năm 2022 Cấp Xã
0 303/QĐ-SNV
19/11/2022
Đã có thành tích trong công tác năm 2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ Cấp Tỉnh
UBND Phường Bắc Lý 1045
21/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Ban Dân số-KHHGĐ phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 1045
21/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Dân số năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 926
21/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Người cao tuổi phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thanh Hóa 268
22/11/2022
Khen thưởng hoàn thành công tác hội chữ thập đỏ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quang Phú 592
22/11/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quang Phú 588
22/11/2022
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể năm 2022 Cấp Xã
UBND thành phố Đồng Hới
24/11/2022
Quyết định cong nhận xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2022 Cấp Huyện
Sở Tư pháp 3445/QĐ-STP
25/11/2022
Công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022
0 350/QĐ-UBND
25/11/2022
Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Huyện Bố Trạch 2190
25/11/2022
Khen thưởng Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 1717
25/11/2022
Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Cấp Xã
0 92/QĐ-VPUBND
28/11/2022
Công nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND phường Quảng Thọ 562
28/11/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội CCB phường Quảng Thọ Cấp Xã
UBND phường Quảng Thọ 562
28/11/2022
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 'trong phong trào Hội CCB phường Quảng Thọ Cấp Xã
UBND Xã Quảng Thanh
28/11/2022
Công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Văn 308/QĐ-UBND
28/11/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân xã năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Quảng Thanh 88/QĐ-UBND
28/11/2022
Công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 Cấp Xã
0 893
29/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Thanh niên XP năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 892
29/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 893
29/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội TNXP phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Phong Thủy 692/QĐ-UBND
29/11/2022
Tặng thưởng danh hiệu LĐTT năm 2022 Cấp Xã
0 892
29/11/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong tràoCựu chiến binh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Thủy
01/12/2022
Quyết đinh khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Nhà nước
0 612
01/12/2022
QD công nhận LDTT, CSTT Cấp Xã
0 58/QĐ-CT
01/12/2022
Khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã

02/12/2022
Khen thưởng thành tích công tác Hội và phòng trào nông dân năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Thanh Hóa 274
02/12/2022
Có thành tích trong công tác hội cựu giáo chức Cấp Xã
UBND Xã Phù Hóa 318/QĐ-UBND
02/12/2022
Đề nghị tặng danh hiệu Thi đua - Khen thưởng 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Tân 193/QĐ-UBND
02/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hội PN năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Tân 191/QĐ-UBND
02/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác QSQP năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Phù Hóa 318/QĐ-UBND
02/12/2022
Đề nghị tặng danh hiệu Thi đua - Khen thưởng năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thanh Hóa 273
02/12/2022
Khen thưởng có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài Cấp Xã
UBND Xã Phù Hóa 123
02/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Tân 194/QĐ-UBND
02/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thanh Hóa 272
02/12/2022
Khen thưởng có thành tích trong công tác hội cựu Thanh niên xung phong Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 508/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 510/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào và hoạt động Hội khuyến học xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 516/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào và hoạt động Công đoàn cơ sở xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 520/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội Người cao tuổi xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 511/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội làm vườn xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã An Ninh 318
05/12/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 61/QĐ-UBND
05/12/2022
Quyết định V/v công nhận danh hiệu "lao động tiến tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 513/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Dân số và phát triển xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 518/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 517/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong Công tác Quân sự - Quốc phòng xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 515/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội Nông dân xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 509/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội LHPN xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Văn 314/QĐ-UBND
05/12/2022
Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Xã
UBND Thị trấn Đông Lê Quyết địnhu số:1460/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 507/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 512/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 519/QĐ-UBND
05/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào Hội Chữ thập đỏ xã Hải Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã An Ninh
06/12/2022
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1018
06/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Nạn nhân chất đọc Da cam DIOXIN phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 3933/QĐ-UBND
06/12/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học - Khuyến tài năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thọ 569
06/12/2022
lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND Xã Thượng Trạch 85
06/12/2022
Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Phong 1371/QĐ-UBND
07/12/2022
Tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác của cán bộ, công chức UBND Phường Quảng Phong Cấp Xã
UBND Xã Thuận Hóa 948
07/12/2022
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thuận Hóa 948
07/12/2022
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cự Nẫm 464
07/12/2022
Quyết định Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Thị trấn Hoàn Lão 320/QĐ-UBND
07/12/2022
Khen thưởng thành tích nhiệm vụ công tác năm 2022 cho 19 tập thể, 33 cá nhân Cấp Xã
UBND Thị trấn Hoàn Lão 319/QĐ-UBND
07/12/2022
Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 3096
07/12/2022
Quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua Lao động tiến tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thanh Hóa 275
07/12/2022
có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 Cấp Xã
0 124/QĐ-UBND
07/12/2022
Quyết định về việc danh hiệu 'Lao động tiên tiến" cho cán bộ, công chức xã Hưng Thuỷ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thanh Hóa 276
07/12/2022
có thành tích trong công tác hội liên hiệp thanh niên năm 2022 Cấp Xã
0 547
07/12/2022
Cấp Xã
0 547
07/12/2022
Công nhận lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Sở Giao thông - Vận tải 1378/QĐ-UBND
08/12/2022
Quyết định tặng Danh hiệu thi đua của Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho các tập thể và cá nhân năm 2022
Sở Giao thông - Vận tải 1379/QĐ-UBND
08/12/2022
Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho 14 Tập thể và 87 cá nhân năm 2022
UBND phường Ba Đồn 1405
08/12/2022
Về việc công nhận lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Nông Trường Lệ Ninh 341/QĐ-UBND
08/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Sở khoa học và công nghệ 171/QĐ-SKHCN
08/12/2022
Xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2022
0 6026
08/12/2022
Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 413/QĐ-UBND
08/12/2022
Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 28 cá nhân năm 2022 Cấp Xã
0 474
08/12/2022
Về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Sở Tư pháp 3623/QĐ-STP
09/12/2022
Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022

09/12/2022
Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh cho 29 tập thể và 02 cá nhân năm 2022

09/12/2022
Quyết định khen thưởng của chủ tịch Hội cho 29 tập thể và 02 cá nhân năm 2022
0 1125/QĐ-UBND
09/12/2022
Khen thưởng lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND xã Bảo Ninh
09/12/2022
Quyết định V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xã Bảo Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Tiên 1123/QĐ-UBND
09/12/2022
Lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND Phường Đức Ninh Đông 367/QĐ-UBND
09/12/2022
Tặng thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” năm 2022 tại phường Đức Ninh Đông Cấp Xã
0 745/QĐ- UBND
09/12/2022
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 Số 77/QĐ-XSKT
09/12/2022
Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND xã Bảo Ninh
09/12/2022
Quyết định Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 3324/QĐ-UBND
09/12/2022
Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xã Bảo Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Bảo Ninh
09/12/2022
Khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xã Bảo Ninh năm 2022 Cấp Xã
Sở Tư pháp 3622/QĐ-STP
09/12/2022
Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022
0 Số 79/QĐ-XSKT
09/12/2022
Quyết đinh tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Tỉnh
0 309/QĐ-UBND
09/12/2022
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hương Hóa 107
10/12/2022
Đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Liên Trường 154QĐ-UBND
11/12/2022
Về việc khen thưởng cán bộ, công chức năm 2022 Cấp Xã
0 558/QĐ-UBND
12/12/2022
Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Xã
0 1862/QĐ-UBND
12/12/2022
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Vĩnh Ninh
12/12/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 3550
12/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cấp Tỉnh
UBND phường Quảng Thuận 1127/QĐ-UBND
12/12/2022
Khen thưởng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Cấp Xã
UBND xã Nghĩa Ninh 764
12/12/2022
Khen thưởng Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Lê Hóa 461/QĐ-UBND
12/12/2022
công nhận lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Quảng Phương 1708/QĐ-UBND
12/12/2022
Về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 3965/QĐ-UBND
12/12/2022
Về việc khen thưởng LĐTT, CSTT phường Đồng Phú năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tiến Hóa 300/QĐ-UBND
12/12/2022
QĐ tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Lộc Thủy 589/QĐ-UBND
12/12/2022
Tặng thưởng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 460/QĐ-UBND
12/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ( chủ tịch UBND xã tặng giấy khen) Cấp Xã
0 3550
12/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Cấp Tỉnh
UBND xã Vĩnh Ninh 1269/QĐ-UBND
12/12/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 746/QĐ- UBND
12/12/2022
Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Xã
Phường Đồng Phú
12/12/2022
Quyết định khen thưởng Danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 559/QĐ-UBND
12/12/2022
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thuận 1127/QĐ-UBND
12/12/2022
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cấp Xã
UBND xã Quảng Trung 425
12/12/2022
Về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến chiến sỹ tiên tiến đối với cán bộ công chức UBND xã Quảng Trung năm 2022 Cấp Xã
0 Số 1014/QĐ-UBND
12/12/2022
QUYẾT ĐỊNH V/ v Công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hóa Phúc
12/12/2022
Khen thưởng lao động tiên tiến Cấp Xã
0 603/QĐ-UBND
12/12/2022
Quyết định công nhận Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 1039
12/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào bảo vệ ANTT năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hải Phú 421
13/12/2022
Đã có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
0 1648
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Phúc 809
13/12/2022
Về việc Tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác của cán bộ, công chức người lao động Cơ quan UBND phường năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Phú Hải 2147
13/12/2022
Về việc công nhận Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã An Thủy 584
13/12/2022
Tặng thưởng danh hiệu lao động tiến tiến năm 2022 Cấp Xã
0 1654
13/12/2022
Khen thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đại Trạch 1354/QĐ-UBND
13/12/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến Cấp Xã
0 1646
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2022 Cấp Xã
0 1650
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội người cao tuổi năm 2022 Cấp Xã
0 1651
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022 Cấp Xã
0 1649
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 1647
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Dân số KHHGĐ năm 2022 Cấp Xã
0 1653
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022 Cấp Xã
0 1645
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Đức Ninh 1644
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thuận Hóa 968
13/12/2022
Khen thưởng danh hiệu LĐTT năm 2022 Cấp Xã
0 407/QĐ-UBND
13/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Thuận Hóa 968
13/12/2022
Khen thưởng danh hiệu LĐTT xã năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thuận 1134/QĐ-UBND
13/12/2022
Tấp thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 1652
13/12/2022
Khen thưởng tập theerr và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Lâm Thủy
13/12/2022
Quyết định về việc tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cán bộ, công chức xã Lâm Thủy năm 2022 Cấp Xã
0 194/QĐ-CT
13/12/2022
Quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 21 cá nhân năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hải Ninh 553/QĐ-UBND
13/12/2022
Tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thuận 1134/QĐ-UBND
13/12/2022
Khen tưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cấp Xã
UBND Phường Phú Hải 2148
13/12/2022
Về việc khen thưởng Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 1643
13/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hoạt động công tác mặt trận năm 2022 Cấp Xã
0 414/QĐ-UBND
13/12/2022
Khen thưởng lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Duy Ninh 21/QĐ-UBND
14/12/2022
Khen thưởng danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hàm Ninh Số 42/QĐ-UBND
14/12/2022
Công nhận "Danh hiệu tiến tiến" cho cán bộ công chức xã năm 2022 Cấp Xã
0 1889/QĐ-UBND
14/12/2022
Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
Ban Dân vận Tỉnh ủy 42-QĐ/BDVTU
14/12/2022
khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022 Cấp Tỉnh
0 155
14/12/2022
QĐ khen thưởng LĐTT cho 20 cá nhân xã Thanh Trạch năm 2022 Cấp Xã
0 21/QĐ-UBND
14/12/2022
Khen thưởng danh hiệu ""Lao động tiên tiến"" cho cán bộ, công chức xã Duy Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cao Quảng 887
14/12/2022
Công nhận và tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Tân Ninh 145/QĐ-UBND
14/12/2022
Đề nghị khen thưởng lao động tiên tiến năm 2022 xã Tân Ninh Cấp Xã
UBND Xã Quảng Hưng 227/QĐ-UBND
14/12/2022
Về việc công nhận thi đua năm 2022 Cấp Xã
0 673
14/12/2022
Quyết định về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
0 133/QĐ-UBND
14/12/2022
Quyết định công nhận lao động tiến tiến Cấp Xã
UBND xã Thái Thủy 581/QĐ-UBND
14/12/2022
Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thuận 1140/QĐ-UBND
14/12/2022
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã

14/12/2022
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cong tác dân vận 2022 Cấp Tỉnh
UBND xã Ngư Thủy 732
14/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cao Quảng 888
14/12/2022
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thuận 1140/QĐ-UBND
14/12/2022
Khen thưởng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa
15/12/2022
Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
0 6191/QĐ-UBND
15/12/2022
Về việc tặng thưởng danh hiệu LĐTT Cấp Xã
0 62-QĐ/BNCTU
15/12/2022
Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Tỉnh
0 1662/QĐ-UBND
15/12/2022
Công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Lương Ninh 428/QĐ-UBND
15/12/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 cho 18 cá nhân Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
0 638
15/12/2022
Quyết định khen thưởng trong công tác xây dựng XH học tập Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng Cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quang Phú 640
15/12/2022
Về việc công nhận Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng cá nhân Chi hội trưởng hội khuyến học có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể phụ nữ thôn 5 có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Nông dân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
0 265/QĐ-UBND
15/12/2022
Quyết định tặng danh hiệu LĐTT Năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Quảng Xuân
15/12/2022
Công nhận danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân Mặt trận xã có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND xã ngư Hoá
15/12/2022
Quyết định khen thưởng về tập thể ,cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 504
15/12/2022
Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, cá nhân Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân Đoàn xã có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng cá nhân Hội Nông dân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Châu Hóa 587/QĐ-UBND
15/12/2022
Cấp Xã
UBND Xã Châu Hóa
15/12/2022
Tặng Thưởng giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Phú Thủy Số 584-QĐ/UBND
15/12/2022
Tặng thưởng LĐTT năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Châu Hóa
15/12/2022
Tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Châu Hóa
15/12/2022
Tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1017
15/12/2022
Về việc công nhận và khen thưởng các cá nhân đạt lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Ngư Hóa 572
15/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân Hội CCB có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã

15/12/2022
Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Phường Bắc Lý
15/12/2022
Công nhận và khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT năm 2022 Cấp Xã
UBND tỉnh Quảng Bình 3550/QĐ-UBND
15/12/2022
Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2022
0 8817/QĐ-SLĐTBXH
15/12/2022
Công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 Cấp Tỉnh
Sở Công Thương 2391/QĐ-SCT
16/12/2022
lao động tiên tiến
Sở Công Thương 2396/QĐ-SCT
16/12/2022
Giấy khen của Giám đốc Sở
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
Sở Công Thương 2391/QĐ-SCT
16/12/2022
Tập thể Lao động tiên tiến
Sở Công Thương 2391/QĐ-SCT
16/12/2022
chiến sĩ thi đua cơ sở
UBND xã Mỹ Thủy 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến: năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu" Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Tân Thủy 349/QĐ-UBND
16/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1040
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chính quyền năm 2022 Cấp Xã
0 1037
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2022 Cấp Xã
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình 1111/QĐ-KTCTTL
16/12/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho các đơn vị thuộc Công ty năm 2022
UBND Phường Bắc Lý 1048
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Công đoàn phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 372/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 369/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Cựu giáo chức năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 365/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Khuyến học năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 360/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong năm 2022 Cấp Xã
0 1538/QĐ-UBND
16/12/2022
Công nhận danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1041
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Ban CHQS phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 366/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Nghĩa Ninh 770
16/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động các Hội, đoàn thể chinh strị xã hội, công tác dân số và phát triển năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 371/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1046
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể Quỹ tín dung nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 370/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Công đoàn cơ sở xã năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1036
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Bảo trợ NKT-TMC phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Mai Thủy 983/QĐ-UBND
16/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 364/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Người cao tuổi năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1038
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Nông dân phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 480/QĐ-UBND
16/12/2022
Khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 362/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội LH Phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 361/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1043
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội LHPN phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1042
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Đoàn Thanh niên phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 368/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Đoàn Thanh niên năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1044
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân UBMTTQ Việt Nam phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1038
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Khuyến học phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1035
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Công an phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1039
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Ban Bảo vệ dân phố phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý 1047
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân Hội Cựu Giáo chức phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 363/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Ủy ban Mặt trận TQVN xã năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 999/QĐ-UBNBD
16/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội CCB năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Ngư Thủy Bắc 702/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 992/QĐ-UBND
16/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CTĐ và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022 Cấp Xã
0 Số: 1029 /QĐ-UBND
16/12/2022
QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Quảng Thọ 577
16/12/2022
Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong hoạt hoạt động của Hội nông dân phường Quảng Thọ Cấp Xã
UBND phường Quảng Thọ 577
16/12/2022
Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động của Hội nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 1038
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 1043
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
0 1044
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Mặt trận năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 996
16/12/2022
Quyết định về việc công nhận lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 1038
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Khuyến học năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Cam Thủy 548/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Tân Thủy 349/QĐ-UBND
16/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Thanh Thủy 593/QĐ-UBND
16/12/2022
Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2023 Cấp Xã
UBND xã Tân Thủy 349/QĐ-UBND
16/12/2022
Lao động Tiên Tiến Năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Liên Thủy 1373
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cán bộ, công chức xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Đức Trạch 367/QĐ_CT
16/12/2022
Khen thưởng công tác Hội Nông dân xã năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 621/QĐ-UBND
16/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 1047
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội Cựu giáo chức năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Lý
16/12/2022
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhânHội LHPN phường đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Phường Bắc Nghĩa 1916
16/12/2022
Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022 Cấp Xã
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 75
16/12/2022
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Thuận Đức
16/12/2022
Quyết định công nhân danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 75
16/12/2022
Quyết định Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022 cho 05 tập thể: 1. Văn phòng Đảng ủy Khối 2. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 4. Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối 5. Cơ quan Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Cấp Tỉnh
UBND xã Trường Thủy 32/QĐ-UBND
18/12/2022
Về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Nam Trạch
18/12/2022
quyết định khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cự Nẫm 487
19/12/2022
Về việc khen thưởng phong trào thi đua năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Văn Hóa 259
19/12/2022
KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM 2022 Cấp Xã
UBND Xã Mai Hóa 316/QĐ-UBND
19/12/2022
Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 304/QĐ-SNV
19/12/2022
Đã có thành tích trong công tác năm 2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc các Phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố Cấp Tỉnh
UBND thị trấn Kiến Giang
19/12/2022
lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hóa Phúc 66
19/12/2022
Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Đoàn TN có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2022 Cấp Xã
0 313/QDD-UBND
19/12/2022
Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Văn Hóa 248
19/12/2022
TẶNG DANH HIỆU CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2022 Cấp Xã
0 523
19/12/2022
Tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Hồng Thủy 714/QĐ-UBND
19/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Phúc Trạch 412
19/12/2022
Đề nghị khen cho 19 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Minh Số: 1035 /QĐ-UBND
19/12/2022
QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Hội Cựu giáo chức năm 2022 Cấp Xã
0 3594/QĐ-UBND
19/12/2022
Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022 Cấp Tỉnh
0 3594/QĐ-UBND
19/12/2022
Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Quảng Kim 297
19/12/2022
công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Hải Thành 827/QĐ-UBND
19/12/2022
Quyết định của Chủ tịch UBND phường Hải Thành về việc tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến và chiến sĩ tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Minh Số: 1034 /QĐ-UBND
19/12/2022
QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Võ Ninh 1036
19/12/2022
Hồ sơ khen thưởng năm 2022 Cấp Xã
Thanh tra tỉnh 1063/QĐ-TTr
20/12/2022
Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình năm 2022
UBND Xã Tây Trạch
20/12/2022
Đề nghị chủ tịch huyện tặng giấy khen Cấp Xã
UBND Xã Xuân Trạch 1296/QĐ-CT
20/12/2022
QĐ số 1296/QĐ-CT Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Cấp Xã
Cục Hải quan Quảng Bình 358/QĐ-HQQB
20/12/2022
Công nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
UBND Xã Trung Hóa 265
20/12/2022
Tặng danh hiệu " Lao động tên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Liên Trạch 175
20/12/2022
Quyết định khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Xã
0 535/QĐ-UBND
20/12/2022
Về việc tặng danh hiệu '' Lao động tiên tiến"" cho cán bộ, công chức xã Hoa Thủy năm 2022. Cấp Xã
0 191
20/12/2022
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022 Cấp Xã
0 199/QĐ-CT
20/12/2022
Quyết định khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Thuận Đức
20/12/2022
Côn nhận danh hiệu chiến sỹ tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 402
20/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Thuận Đức 1540/QĐ-UBND
20/12/2022
Công nhận danh hiệu " Chiến sỹ tiên tiến' năm 2022 Cấp Xã
0 191
20/12/2022
Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tây Trạch
20/12/2022
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Cấp Xã
Cục Hải quan Quảng Bình 357/QĐ-HQQB
20/12/2022
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến
Quỹ Phát triển đất tỉnh 333/QĐ-QPTĐ
20/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022
0 3616/QĐ-UBND
20/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng Danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2022 Cấp Tỉnh
0 3616/QĐ-UBND
20/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Trung Hóa
20/12/2022
Khen thưởng lao động tiên tiên Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 1019/QĐ-UBND
20/12/2022
Về việc tăng thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn Cấp Xã
Quỹ Phát triển đất tỉnh 333/QĐ-QPTĐ
20/12/2022
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022
Quỹ Phát triển đất tỉnh 333/QĐ-QPTĐ
20/12/2022
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022
UBND xã Quảng Lộc 1018/QĐ-UBND
20/12/2022
Tặng thưởng cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Sen thủy 838
20/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
20/12/2022
Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND thị trấn Quán Hàu 35/QĐ-CT
21/12/2022
Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Báo Quảng Bình Số 40-QĐ/BQB
21/12/2022
Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022
UBND xã Hiền Ninh
21/12/2022
khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội CCB năm 2022 Cấp Xã
0 184/QĐ-UBND
21/12/2022
Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2022 Cấp Xã
0 869/QĐ-UBND
21/12/2022
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Xã
0 222
22/12/2022
Công nhận lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND Xã Nhân Trạch
22/12/2022
Về việc Khen thưởng tập và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 xã Nhân Trạch Cấp Xã
UBND huyện Quảng Ninh 2000/QĐ-UBND
22/12/2022
Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện các tập thể và cá nhân thuộc các tổ chức chính trị xã hội của huyện Quảng Ninh năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Bảo Ninh 3435/QĐ-UBND
22/12/2022
Quyết định V/v khen thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Bảo Ninh
22/12/2022
Quyết định Về việc khen thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hóa Phúc 67
22/12/2022
Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hội CCB có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022 Cấp Xã
0 307
22/12/2022
Công nhận lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 209/QĐ-CT
22/12/2022
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua xây dựng Hội NCT năm 2022 Cấp Xã
0 210/QĐ-CT
22/12/2022
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Hội CCB xã năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Cảnh Hóa 12/QĐ-UBND
22/12/2022
Quyết định tặng thưởng danh hiệu LĐTT năm 2022 Cấp Xã
0 211/QĐ-CT
22/12/2022
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích công tác Mặt trận năm 2022 Cấp Xã
0 531/QĐ-CT
22/12/2022
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Trong công tác năm 2022 Cấp Xã
0 212/QĐ-CT
22/12/2022
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Hội Nông dân xã năm 2022 Cấp Xã
UBND Thị trấn Đông Lê Quyết định số: 1522/QĐ-UBND
22/12/2022
Khen thưởng tập thể cán bộ công chức đạt thành tích lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 63-QĐ/BNCTU
22/12/2022
Khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2022 Cấp Tỉnh
0 208/QĐ-CT
22/12/2022
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội Phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
0 3677/QĐ-UBND
23/12/2022
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Cấp Tỉnh
UBND xã Dương Thủy 131/QD-UBND
23/12/2022
Số 131/QĐ-UBND Cấp Xã
Hội Người mù tỉnh 49/HNM-QĐKT
23/12/2022
Quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội người mù tỉnh năm 2022
UBND phường Ba Đồn 1455
23/12/2022
Cấp Xã
UBND xã Dương Thủy
23/12/2022
Số 131/QD-UBND Cấp Xã
UBND xã Dương Thủy 131/QĐ-CTUBND
23/12/2022
Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 1826/QĐ-KKT
23/12/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2022
0 1828/QĐ-KKT
23/12/2022
Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2022 Cấp Tỉnh
0 1827/QĐ-KKT
23/12/2022
Quyết định Về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Tỉnh
0 139/QĐ-UBND
25/12/2022
Khen thưởng LĐTT Cấp Xã
UBND Xã Tiến Hóa 317
26/12/2022
QĐ Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hưng Trạch Số: 64/CT-UBND
26/12/2022
Khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hưng Trạch Số: 64/CT-UBND
26/12/2022
Khen thưởng công tác nam 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hưng Trạch Số: 64/CT-UBND
26/12/2022
Khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Xuân Thủy 1621
26/12/2022
Lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND xã Xuân Ninh 25/QĐ-UBND
26/12/2022
Hồ sơ khen thưởng lao động tiên tiến 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 1045/QĐ-UBND
26/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào hội Nông dân Cấp Xã
Sở Ngoại vụ 105/QĐ-SNgV
26/12/2022
Công nhận danh hiệu CSTĐCS Cấp Tỉnh
Sở Ngoại vụ 106/QĐ-SNgV
26/12/2022
Giấy khen của Giám đốc Sở Cấp Tỉnh

26/12/2022
Tập thể LĐTT Cấp Tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư 258
27/12/2022
Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Hạ Trạch 1133
27/12/2022
Khen thưởng cho cá nhân bà Lê Thị Mai Hoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 Cấp Xã
0 274/QĐ-UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- an ninh năm 2022 Cấp Xã
BQL vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng 322/QĐ-VQG
27/12/2022
Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Hạ Trạch 1132
27/12/2022
Khen thưởng cho cá nhân bà Nguyễn Thị Nhung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hạ Trạch 1133
27/12/2022
Khen thưởng cho tập thể Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 Cấp Xã
0 270/QĐ- UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 Cấp Xã
0 824
27/12/2022
Khen thưởng cho các Tập thể và các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2022. Cấp Xã
0 272/QĐ-UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong các phong trào mặt trận năm 2022 Cấp Xã

27/12/2022
Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Cấp Tỉnh
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 404
27/12/2022
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Tỉnh
0 273/QĐ-UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tromg phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội Phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
Sở Kế hoạch và Đầu tư 258
27/12/2022
Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua tập thể lao đông xuất sắc cho các tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Cấp Tỉnh
0 4024/QĐ-UBND
27/12/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Hội vững mạnh và phong trào "Tuổi cao gương sáng" năm 2022 Cấp Xã
0 404
27/12/2022
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Hạ Trạch 1122/QĐ-CT
27/12/2022
Khen thưởng cho ông Nguyễn Văn Đới - Chi hội Trưởng CH CCB thôn 1 có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu năm 2022 Cấp Xã
0 4023/QĐ-UBND
27/12/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Cấp Xã
UBND Xã Hạ Trạch 1122/QĐ-CT
27/12/2022
Khen thưởng cho cá nhân ông Lê Chung Anh có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hạ Trạch 1122/QĐ-CT
27/12/2022
Khen thưởng cho tập thể Chi hội CCB thôn 1 và Chi hội CCB thôn 9 có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hạ Trạch 1132
27/12/2022
Khen thưởng cho Hội Cựu giáo chức xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 Cấp Xã
Sở Kế hoạch và Đầu tư 258/QĐ-KHĐT
27/12/2022
Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Đại Trạch 1354/QĐ-UBND
27/12/2022
Khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Xã
0 217/QĐ-CT
27/12/2022
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 Cấp Xã
0 4022/QĐ-UBND
27/12/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động TTND và GSĐTCCĐ năm 2022 Cấp Xã
0 271/QĐ-UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 275/QĐ- UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dưng Hội NCT NĂM 2022 Cấp Xã
0 276/QĐ- UBND
27/12/2022
Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội CCB năm 2022 Cấp Xã
0 3755/QĐ-UBND
28/12/2022
đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 92/QĐ-VPUBND
28/12/2022
Công nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm 2022 Cấp Tỉnh
0 20-QĐ/TĐTN-VP
28/12/2022
Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 Cấp Tỉnh
0 3755
28/12/2022
đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông 135/QĐ-STTTT
28/12/2022
QĐ công nhận danh hiệu thi đua năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông 135/QĐ-STTTT
28/12/2022
QĐ công nhận danh hiệu thi đua năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông 135/QĐ-STTTT
28/12/2022
QĐ công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
Văn phòng UBND tỉnh
28/12/2022
Khen thưởng năm Cấp Huyện
UBND xã Quảng Văn 310/QĐ-UBND
28/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận xã năm 2022 Cấp Xã
0 3757/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Quảng Thạch 887/QĐ- UBND
28/12/2022
Đề nghị khen thưởng lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 3758/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
0 3758/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Hóa Thanh 502
28/12/2022
công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho cán bộ công chức năm 2022 Cấp Xã
0 3756/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND xã Quảng Văn 309/QĐ-UBND
28/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Phụ nữ xã năm 2022 Cấp Xã
Văn phòng UBND tỉnh 91/QĐ-VPUBND
28/12/2022
Khen thưởng thành tích trong hoạt động công tác năm 2022
UBND xã Quảng Văn 306/QĐ-UBND
28/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN xã năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Văn 307/QĐ-UBND
28/12/2022
Khen thưởng tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 1050/QĐ-UBND
28/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 1051/QĐ-UBND
28/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào hội Cựu TNXP Năm 2022 Cấp Xã
0 717
28/12/2022
Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Xã
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 3758/QĐ-UBND
28/12/2022
Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND xã Quảng Lộc 1053/QĐ-UBND
28/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào khuyến học khuyến tài năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 1052/QĐ-UBND
28/12/2022
Về việc tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội NNCĐ DC Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 3756/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Thanh tra tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Tân Trạch 142
28/12/2022
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC NĂM 2022 Cấp Xã
0 3757/QĐ-UBND
28/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 05 cá nhân năm 2022 Cấp Tỉnh

28/12/2022
UBND Xã Tân Trạch 142
28/12/2022
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch 141
28/12/2022
KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch 140
28/12/2022
KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP VIỆC Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch 139
28/12/2022
KHEN THƯỞNG CÁC CA NHÂN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH TRONG NHIỆM VỤ NĂM 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Tân Trạch
28/12/2022
khen thưởng các cá nhân đã có thành tích trong nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị danh hiệu LĐTT đối với Ban BVDP thị trấn Quán Hàu năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị danh hiệu Chiến sỷ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0
29/12/2022
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu ""Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"" năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Về việc đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu " Tập thể Lao động tiên tiến " năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Hàm Ninh Số 43/QĐ - UBND
29/12/2022
Khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Xuân Ninh 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Hồ sơ chủ tịch UBND huyện khen 2022 Cấp Xã
UBND xã Xuân Ninh 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Hồ sơ khen thưởng chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Xuân Ninh 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Hồ sơ khen thưởng năm 2022 (Tập thể lao động tiên tiến năm 2022) Cấp Xã
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên năm 2022 Cấp Huyện
UBND Xã Hóa Phúc 68
29/12/2022
Về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Duy Ninh 22/QĐ-UBND
29/12/2022
Khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Sơn Lộc 305
29/12/2022
CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN NĂM 2022 Cấp Xã
UBND Xã Mỹ Trạch 775
29/12/2022
Khen thưởng thành tích cho các cá nhân đã có nhiều thành tích năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Mỹ Trạch 774
29/12/2022
Khen thưởng thành tích cho cho các tập thể đã có nhiều thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Sơn Lộc 305
29/12/2022
công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu ""Tập thể lao động tiên tiến"" năm 2022 Cấp Huyện
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng giấy khen UBND huyện năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng xã An Ninh đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 2050/QĐ-UBND
29/12/2022
Quyết định tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân huyện Quảng Ninh năm 2022 Cấp Huyện
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng Cấp Huyện
0
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị chủ tịch UBND huyện khen năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 2051/QĐ-UBND
29/12/2022
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
Ban Dân tộc 74
29/12/2022
Công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2022
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cấp Huyện
0 2052/QĐ-UBND
29/12/2022
Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 65 cá nhân của huyện Quảng Ninh năm 2022 Cấp Huyện
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
29/12/2022
công nhận danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2022 Cấp Tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
30/12/2022
Về việc khen thưởng và công nhận thành tích công tác năm 2022 Cấp Huyện
Văn phòng Tỉnh ủy 208-QĐ/VPTU
30/12/2022
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022
0 1096/QĐ-STNMT
30/12/2022
Quyết định khen thưởng và công nhận thành tích công tác năm 2022 đối với tập thể (của Sở Tài nguyên và Môi trường) Cấp Tỉnh
0 4049/QĐ-UBND
30/12/2022
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội năm 2022 Cấp Xã
0 1096/QĐ-STNMT
30/12/2022
Quyết định khen thưởng và công nhận thành tích công tác năm 2022 đối với cá nhân (của Sở Tài nguyên và Môi trường) Cấp Tỉnh
Cục Quản lý thị trường Quảng Bình 1481/QĐ-QLTTQB
30/12/2022
Khen thưởng thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
Cục Quản lý thị trường Quảng Bình 1480/QĐ-QLTTQB
30/12/2022
Tăng thưởng danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Đức Hóa 545/QĐ-UBND
31/12/2022
Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân thuộc UBND xã Đức Hóa năm 2022 Cấp Xã
UBND Xã Hóa Phúc 84
31/12/2022
Về việc khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Văn 02/QĐ-UBND
03/01/2023
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở VMTD-ATLC năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Quán Hàu 04/QĐ-CT
03/01/2023
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội Nông dân năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Văn 01/QĐ-UBND
03/01/2023
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022 Cấp Xã
0 02/QĐ-UBND
03/01/2023
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 Cấp Xã
Tỉnh Đoàn 06-TB/CQ
03/01/2023
Xếp loại cán bộ và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2022
0 01
03/01/2023
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích công tác và xây dựng phong trào năm 2022 Cấp Xã
Sở Thông tin và Truyền thông 02/QĐ-STTTT
03/01/2023
QĐ tặng Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2022
0 03/QĐ-UBND
03/01/2023
03/QĐ-UBND Cấp Xã
0 02/QĐ-UBND
03/01/2023
Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An Ninh năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Quán Hàu 02/QĐ-CT
03/01/2023
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Phụ nữ năm 2022 Cấp Xã
Sở Thông tin và Truyền thông 02/QĐ-STTTT
03/01/2023
QĐ tặng Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT năm 2022
Sở Văn hóa và Thể thao 11/QĐ-SVHTT
04/01/2023
Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Tỉnh
0 06/QĐ-UBND
04/01/2023
Khen thưởng tập thể và những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QP-AN và nhiệm vụ XDCS năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Lộc Ninh 12/QĐ-UBND
04/01/2023
Khen tưởng tạp thể cá nhân trong công tác bảo vệ An ninh tổ quốc Cấp Xã
0 02/QĐ-CT
04/01/2023
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022 Cấp Xã
Sở Văn hóa và Thể thao 10/QĐ-SVHTT
04/01/2023
Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Tây Trạch 08/QĐ-UBND
04/01/2023
công nhận danh hiệu lao động tiên tiến Cấp Xã
Sở Văn hóa và Thể thao 09/QĐ-SVHTT
04/01/2023
Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Tỉnh
0 10/QĐ-CT
04/01/2023
Khen thưởng thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 Cấp Huyện
UBND Xã Tây Trạch 08
04/01/2023
Khen thưởng tập thể lao động tiên tiến Cấp Xã
0 10
04/01/2023
Quyết định tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 09/QĐ-CT
04/01/2023
Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 Cấp Huyện
UBND Xã Lâm Trạch
05/01/2023
Tặng giấy khen tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác năm 2022 Cấp Xã
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 45-QĐ/BTGTU
05/01/2023
Tổng kết năm 2022 Cấp Tỉnh
0 01/QĐ-CTUB
05/01/2023
Quyết định khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022 Cấp Xã
0 21/QĐ-SXD
05/01/2023
Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2022 Cấp Tỉnh
Sở Xây dựng 22/QĐ-SXD
05/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022
Sở Xây dựng 19/QĐ-SXD
05/01/2023
Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
0 20/QĐ-SXD
05/01/2023
Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND thị trấn Quán Hàu 06/QĐ-CT
05/01/2023
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Quán Hàu 05/QĐ-CT
05/01/2023
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2022 Cấp Xã
UBND thị trấn Quán Hàu 08/QĐ-CT
05/01/2023
Cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Lộc Ninh 16/QĐ-UBND
05/01/2023
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác năm 2022 Cấp Xã
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 47-QĐ/BTGTU
05/01/2023
Tổng kết năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND thị trấn Quán Hàu 07/QĐ-CT
05/01/2023
Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2022 Cấp Xã
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 46-QĐ/BTGTU
05/01/2023
Tổng kết năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Xã Lâm Trạch 02/QĐ-CT
05/01/2023
tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác năm 2022 Cấp Xã
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 43-QQĐ/HĐSK
05/01/2023
Tổng kết năm 2022 Cấp Tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 44-QĐ/BTGTU
05/01/2023
Tổng kết năm 2022 Cấp Tỉnh
0 13/QĐ-UBND
05/01/2023
Về việc đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
0 13
05/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2022 Cấp Tỉnh
0 19/QĐ-UBND
06/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2022 Cấp Tỉnh
0 19/QĐ-UBND
06/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
0 08/QĐ-PTTH
06/01/2023
Quyết định tặng Giấy khen chuyên đè cho 14 cá nhân đã có thành tích trong năm 2022 Cấp Tỉnh
0 07/QĐ-PTTH
06/01/2023
Quyết định khen thưởng công tác năm 2022 cho 31 cá nhân thuộc Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Bình Cấp Tỉnh
0 36/QĐ-UBND
06/01/2023
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 Cấp Xã
UBND phường Nam Lý
06/01/2023
Quyết định về việc khen thưởng cá tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "thi đua yêu nước" Cấp Xã
Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Bình 06/QĐ-PTTH
06/01/2023
Quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua năm 2022 cho các cá nhân thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình
Cục Thuế Quảng Bình 13/QĐ-CTQBI
06/01/2023
Cấp Tỉnh
UBND phường Ba Đồn 08
06/01/2023
V/v khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu” giai đoạn 2020 - 2025 Cấp Xã
Cục Thuế Quảng Bình 12/QĐ-CTQBI
06/01/2023
Cấp Tỉnh
0 04/QĐ-UBND
06/01/2023
Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động thôn bản năm 2022 Cấp Xã
Cục Thuế Quảng Bình 14/QĐ-CTQBI
06/01/2023
Cấp Tỉnh
0 13/QĐ-UBND
06/01/2023
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2022 Cấp Xã
0 114/QĐ-UBND
07/01/2023
Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cấp Tỉnh
0 114/QĐ-UBND
07/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu 'Tập thể lao động xuất sắc" Cấp Tỉnh
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tập thể Lao động tiên tiến Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến năn 2022" Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với tập thể Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Lý Trạch và các cá nhân: Ông Nguyễn Hữu Công -Phó Chủ tịch HĐND; Lê Đình San - Chủ tịch hội Nông Dân; Bà Lương Hằng Nga - Công chức Văn hóa – xã hội Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với các cá nhân: Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Bí thư Đoàn xã và Bà Võ Thị Lam, Công chức Tư pháp – Hộ tịch Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị công nhận tập thể lao động tiên tiến đối với UBND xã Lý Trạch Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 2022 (cá nhân) Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Cá nhân CSTĐCS năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chut tịch UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Quảng Minh 13/QĐ-UBND
09/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc Trong công tác thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã năm 2022 Cấp Xã
0 số 15/QĐ - UBND
09/01/2023
Khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Đề nghị khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Huyện
UBND Huyện Bố Trạch 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Xã
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị khen thưởng tập thể lao động tiên tiến Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Khen thưởng các cá nhân Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Giấy khen của chủ tịch UBND huyện (Tập thể) Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
V/V đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
V/v Đề nghị xét danh hiệu Thi đua - Khen thưởng năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị Chủ tịch ubnd khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ TĐCS Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Chủ tịch UBND huyện khen (Cá nhân) Cấp Huyện
0 05/QĐ-UBND
09/01/2023
Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào và hoạt động Hội phụ nử năm 2022 Cấp Xã
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
tờ trình đề nghị khen tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị khen thưởng tập thể lao động tiến tiến trong năm 2022 Cấp Huyện
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Về việc đề nghị xét chiến sỹ thi đua cơ sở trong năm 2022 Cấp Huyện
0 04/QĐ- UBND
09/01/2023
Quyết định khen thưởng tập thể có thành tích trong năm 2022 Cấp Xã
0 41/QĐ-CT
09/01/2023
Quyết định V/v Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022(Khối xã, thị trấn) Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Huyện
UBND Huyện Bố Trạch 43/QĐ-CT
09/01/2023
Quyết định V/v Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 (Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể huyện Bố Trạch) Cấp Huyện
0 42/QĐ-CT
09/01/2023
Quyết định V/v Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 (Cơ quan UBND huyện Bố Trạch) Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2022 Cấp Huyện
0 04/QĐ- UBND
09/01/2023
Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích trong năm 2022 Cấp Xã
0 15/QĐ-UBND
09/01/2023
Quyết định V/v tặng danh hiệu Thi đua - Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 12/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định khen thưởng thành tích công tác Quốc phòng an ninh năm 2022 Cấp Xã
0 27/QĐ-UBND
10/01/2023
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng An ninh năm 2023 Cấp Xã
UBND Xã Hóa Sơn 03/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định tặng danh hiệu "Lao động Tiên Tiến" năm 2022 Cấp Xã
0 08/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và phòng trào Nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 08/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và phong trào Nông dân năm 2022 Cấp Xã
0 07/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập năm 2022 Cấp Xã
0 06/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định khên thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập năm 2022 Cấp Xã
0 47
10/01/2023
Khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 14/QĐ-UBND
10/01/2023
Thành tích công tác phòng chống tội phạm Cấp Xã
0 13/QĐ-UBND
10/01/2023
Quyết định khen thưởng thành tích công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Quảng Lộc 20/QĐ-UBND
10/01/2023
Về việc tặng thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân phòng năm 2022 Cấp Xã
0 48/QĐ-UBND
11/01/2023
Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất săc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 48/QĐ-UBND
11/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND huyện Lệ Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Tân Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tặng tập thể lao động tiên tiến Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỷ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Thanh Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở - Nguyễn Thị Vinh - Công chức Văn phòng thống kê (Thống kê) xã Thanh Thủy Cấp Xã
0 170
12/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND xã Hồng Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Tân Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Xã
UBND xã Thanh Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở - Nguyễn Xuân Hiếu - Công chức Văn hóa xã hội xã Thanh Thủy Cấp Xã
UBND xã Mai Thủy 170
12/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến Cấp Xã
UBND thị trấn Nông Trường Lệ Ninh 170
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện năm 2022 Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Mai Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao đông tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND huyện Lệ Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện năm 2022 (Từ Thị Thắm) Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu " Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND huyện Lệ Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Nam Trạch
12/01/2023
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 11/QĐ-CT
12/01/2023
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác CĐCS xã năm 2022 Cấp Xã
0 10/QĐ-CT
12/01/2023
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã năm 2022 Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình
12/01/2023
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
UBND xã Thanh Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 - Lê Văn Bảo - Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Thanh Thủy Cấp Xã
UBND xã Thanh Thủy 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Liên Thủy
12/01/2023
Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Xã
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu"Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị tặng thưởng danh hiệu" Chiến sỉ thi đua cở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Tờ trình đề nghị khen thưởng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 Cấp Huyện
0 170/QĐ-UBND
12/01/2023
Đề nghị tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 73
13/01/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 09/QĐ-UBND
13/01/2023
Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào hội làm vườn năm 2022 Cấp Xã
0 74/QĐ-UBND
13/01/2023
V/v đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0
13/01/2023
Về việc có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh Cấp Xã
0 73
13/01/2023
Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cấp Tỉnh
0 74/QĐ-UBND
13/01/2023
V/v đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 30/QĐ-UBND
13/01/2023
V/v khen thưởng tập thể, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc chỉ đạo, bồi dưỡng và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 Cấp Xã
0 287/QĐ-UBND
14/01/2023
Đề nghị công nhận tập thể LĐXS Cấp Tỉnh
0 27/QĐ-VP
17/01/2023
Về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
0 116/QĐ-UBND
17/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022 Cấp Tỉnh
0 119/QĐ-UBND
17/01/2023
Đề nghị xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể năm 2022 Cấp Tỉnh
0 119/QĐ-UBND
17/01/2023
Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND tỉnh Quảng Bình 117/QĐ-UBND
17/01/2023
Khen thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
0 115/QĐ-UBND
17/01/2023
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho Phòng QL Khoa học và Phòng QL Công nghệ Cấp Tỉnh
0 115/QĐ-UBND
17/01/2023
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 cho phòng QL Khoa học Cấp Tỉnh
0 104/QĐ-UBND
17/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cấp Tỉnh
0 117
17/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc nãm 2022 Cấp Tỉnh
0 117
17/01/2023
Đề nghị Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
Sở khoa học và công nghệ 115/QĐ-UBND
17/01/2023
Khen thưởng thành tích công tác năm 2022: 1. Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: Gồm phòng QL Khoa học và Phòng QL Công nghệ. 2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Phòng QL Khoa học. Cấp Tỉnh
0 117
17/01/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2022 Cấp Tỉnh
0 116/QĐ-UBND
17/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
UBND Thành phố Đồng Hới
18/01/2023
Về việc công nhận danh hiệu thi đua Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Quyết định tặng Danh hiệu thi đua cho các Tập thể, cá nhân năm 2022 Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua năm 2022 Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Đề nghị khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 261/QĐ-UBND
18/01/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Huyện
UBND Xã Cảnh Hóa 12/QĐ-UBND
22/01/2023
QĐ tăgj giấy khen năm 2022 Cấp Xã
UBND xã Trường Sơn
28/01/2023
Khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức" Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới" năm 2022. Cấp Xã
0 88/QĐ - SYT
31/01/2023
Về việc Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện niệm vụ năm 2022 Cấp Tỉnh
0 89/QĐ-SYT
31/01/2023
Về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Cấp Tỉnh
0 45/QĐ-UBND
01/02/2023
Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân đã có tinh thần tự nguyện tham gia nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2023 Cấp Xã
0 218
01/02/2023
Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
0 218/QĐ-CT
02/02/2023
Quyết định V/v khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào Xây dựng nông thôn mới năm 2022 Cấp Huyện
0 56/QĐ-UBND
02/02/2023
Quyết định V/v khen thưởng "giải bóng đá nam 7 người" xã bảo Ninh Lần thứ VIII năm 2023 Cấp Xã
0 205/QĐ-UBND
03/02/2023
Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 205
03/02/2023
Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
0 218
07/02/2023
Tặng thưởng thành tích công tác năm 2022 Cấp Tỉnh
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Tờ trình đề nghị khen thưởng - Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đồng chí Đinh Văn Bắc, đồng chí Trương Quang Tấn Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Về việc đề nghị khen thưởng năm 2022 - CSTĐCS Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 271/QĐ-UBND
07/02/2023
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 Cấp Tỉnh
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị chủ tịch UBND huyện tặng danh diệu chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng cho cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng giấy khen của CT UBND huyện cho các cá nhân Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tặng Giấy khen Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Về việc đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022 Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2022 Cấp Huyện
UBND Huyện Tuyên Hoá 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
07/02/2023
Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2022 Cấp Xã
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND Thị xã Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022 Cấp Huyện
0 15/QĐ-UBND
07/02/2023
Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Cấp Xã
0 217/QĐ-UBND
07/02/2023
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2022 Cấp Tỉnh
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị xét danh hiệu thi đua và khen thưởng công tác năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
về việc đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sỏ cấp huyện năm 2022 Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Khen thưởng tập thể lao động tiến tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng tập thể lao động tiên tiến năm 2022 Cấp Huyện
0 163/QĐ-UBND
07/02/2023
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ TĐCS Cấp Huyện
0 Số: 200 /QĐ-UBND
07/02/2023
đề nghị tặng giấy khen của CT UBND thị xã Cấp Huyện